Retour- en garantiebeleid

Ruilen en Retourneren.

Voorwaarden bij het ruilen en/of retourneren van artikelen:

  • De zichttermijn van 14 dagen na afleverdatum is nog niet verstreken. Artikelen die speciaal voor u, volgens uw opgave geproduceerd worden kunnen niet geretourneerd worden
  • Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd (Je kunt het product beoordelen zoals in een winkel, niet uitgebreid testen!);
  • Het artikel is niet gebruikt;. 
  • De (fabrieks)verpakking is origineel, onbeschadigd indien redelijkerwijs mogelijk en niet door u beschreven.
  • De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen niet tijdens het transport kunnen beschadigen.
  • Productverpakkingen dienen in een extra (verzend)doos verstuurd te worden. Verpak bijvoorbeeld de originele scheerapparaatkoffer in een omdoos zodat ook deze verpakking tijdens transport niet beschadigt.
  • Voor retourzendingen vanuit het buitenland gelden andere voorwaarden 
  • Retourzendingen worden slechts in behandeling genomen indien de retour voorafgaand aangemeld is bij onze klantenservice info@cavalo.nl. en u de verzendinstructies heeft opgevolgd.

 Retourkosten 
U kunt bij Cavalo kosteloos uw producten ruilen en/of retourneren binnen de zichttermijn. Dit houdt in dat wij bij acceptatie van de retour het aankoopbedrag en de reeds betaalde verzendkosten crediteren. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
Als het product een mankement vertoond dan wel beschadigd is, zal Cavalo de retourzending regelen en de retourkosten betalen.

Bij onjuiste retourneringen worden gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit geld bij:
•    Ruilingen en/of teruggaven die niet binnen 14 dagen na ontvangst worden aangemeld en na aanmelding binnen 14 dagen teruggestuurd worden, worden niet geaccepteerd en verwerkt.
•    Artikelen die door het niet degelijk verpakken van uw retourzending beschadigd zijn, worden niet in behandeling genomen.
•    Indien u de zending anders dan aangegeven naar Cavalo stuurt, worden de hiervoor gerekende kosten aan u in rekening gebracht.In geval van creditering wordt alleen het goederenbedrag gecrediteerd, onder eventuele inhouding van niet noodzakelijke schoonmaak-, vracht- en rembourskosten.
•    Niet geaccepteerde goederen kunnen, na betaling van verzendkosten, naar u worden teruggestuurd. Indien u na 15 dagen na ontvangst van het bericht “niet geaccepteerd” niet reageert, nemen wij aan dat u geen prijs meer stelt op het product. Het eigendom van het niet geaccepteerde artikel vervalt dan aan Cavalo.

Retourpakket verzenden 
Indien u aan de voorwaarden bij ruilen en/of retourneren voldoet, kan het pakket  retour gezonden worden.
Hiervoor hoeft u alleen een e-mail te sturen naar de afdeling klantenservice:  info@cavalo.nl. Vermeld in deze e-mail het afhaaladres, uw klantnummer, ordernummer, artikelnummers en aantal producten dat u wenst te retourneren. Wij sturen u daarna zo spoedig mogelijk een e-mail met verzendinstructies.
Geef bij uw retouraanvraag steeds de reden van retour en de gewenste actie aan

Reden retour kan zijn:
- Voldoet niet aan de verwachting
- Past niet
- Defect/ niet volledig
- Foutief besteld
- Foutief geleverd

Gewenste Actie (met toelichting):
- Ruilen voor een ander product (artikelnr en omschrijving).
- Crediteren (rekeningnr. en naam rekeninghouder vermelden)
- Repareren (svp duidelijk vermelden wat het defect is)

Tegoed na retour 
Mocht na het verwerken van uw retouren een tegoed zijn ontstaan, dan wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen automatisch teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. Vermeld dus altijd duidelijk uw naam en rekeningnummer op uw retourformulier.Mocht u na 14 dagen nog geen geld of goederen ontvangen hebben, neem dan contact op met de afdeling klantenservice bereikbaar op telefoonnummer: +31 (0)113 306399 of per e-mail info@cavalo.nl.

*Retourzendingen vanuit het buitenland.
Voor retourzendingen vanuit het buitenland gelden andere voorwaarden. U kunt hier telefonisch contact over opnemen met de afdeling klantenservice, bereikbaar op telefoonnummer: +31 (0)113 306399 of per e-mail info@cavalo.nl.

Garantie.

Algemeen
Elk artikel van Cavalo voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid. Mocht onverhoopt bij normaal gebruik het artikel gebreken vertonen, dan wordt deze door Cavalo kosteloos hersteld. Hierbij kan sprake zijn van vervanging of reparatie: dit ter beoordeling van Cavalo en de fabrikant. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling. 

Garantie voorwaarden:
- Bij een ongegronde klacht zijn de gemaakte kosten voor rekening van de koper.
- Indien een klacht gegrond is, beslist Cavalo of het artikel geheel of gedeeltelijk gerepareerd, vervangen of gecrediteerd wordt.
- Een artikel, welke voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt moet schoon en droog zijn. 
- Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:
• beschadiging door opzet, of door nalatigheid
• ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud
• normale slijtage
• beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing
• schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals o.a. bliksem schade)

Garantie termijn
Cavalo geeft één jaar garantie op de door haar geleverde artikelen. De factuurdatum geldt als ingangsdatum voor de garantie. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de verzendkosten binnen Nederland en België voor rekening van Cavalo  (m.u.v. zendingen van en naar het buitenland). 

Garantie buiten Nederland en België.
Producten die voor garantie in aanmerking komen maar in het buitenland in gebruik zijn kunnen in overleg geretourneerd worden. Zowel de kosten voor toezending naar Cavalo als de retour zending naar de klant zijn echter voor rekening van de eigenaar van het artikel. 

Bovenstaande garantie geldt naast de wettelijke rechten.